Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 134 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Nét nổi bật của địa hình đối núi của Việt Nam là?

bên cạnh núi, miền núi còn có đồi
miền núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên...
bên cạnh các dãy núi cao, đồ sộ, ở miền núi có nhiều núi thấp
miền núi có các cao nguyên badan xếp tầng và cao nguyên đá vôi
Đáp án: B - miền núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên...
2
Hướng vòng cung là hướng chính của?

dãy Hoàng Liên Sơn
các hệ thống sông lớn
dãy núi vùng Đông Bắc
vùng núi Bắc Trường Sơn
Đáp án: C - dãy núi vùng Đông Bắc
3
Dãy núi nào có hướng Tây - Đông?

Hoàng Liên Sơn
Tam Đảo
Pu đen đinh
Hoành Sơn
Đáp án: D - Hoành Sơn
4
Vùng biển, tại đó nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng vẫn để cho các nước khác đặt ống dẫn dầu, dây cáp quang ngầm và tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do về hàng hải và hàng không như công ước quốc tế quy định, được gọi là?

Nội thủy
Vùng đặc quyền kinh tế
Vùng tiếp giáp lãnh hải
Lãnh hải
Đáp án: B - Vùng đặc quyền kinh tế
5
Điểm cực bắc của nước ta là Lũng Cú, huyện Đồng Văn thuộc tỉnh nào?

Lạng Sơn
Cao Bằng
Hà Giang
Lào Cai
Đáp án: C - Hà Giang
6
Trong diện tích đồi núi, địa hình đồi núi thấp chiếm boa nhiêu %?

60
40
50
70
Đáp án: A - 60
7
Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư là vùng?

thềm lục địa
lãnh hải
vùng đặc quyền kinh tế
tiếp giáp lãnh hải
Đáp án: D - tiếp giáp lãnh hải
8
Sau khi thống nhất đất nước, nước ta tiến hành xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất?

Nông - công nghiệp
Công - nông nghiệp
Công nghiệp
Nông nghiệp lạc hậu
Đáp án: D - Nông nghiệp lạc hậu
9
Việc Mỹ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12/1989) không xuất phát từ?

việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc
việc cả hai nước cần thoát khỏi thế "đối đầu" để ổn định và củng cố vị thế của mình
sự suy giảm "thế mạnh" của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác
sự tốn kém của mỗi nước do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên
Đáp án: A - việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc
10
Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn ta rã khi?

Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động
Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ
Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể
Đáp án: C - chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ

/10

Trang đầuTrang trước12345Trang kếTrang cuối