Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 134 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Tại sao có mistake lại còn có error?

Bọn nó rảnh.
Chắc từ điển rảnh.
Chắc có nghĩa gì khác nhau chớ?
Lỗi ý/không thức được.
Đáp án: D - Đáp án D là đúng.
2
Truth-value của câu là gì?

Nỏ biết.
~ if ($x != true){return false};
chân trị của câu
Cả b và c.
Đáp án: D - Xem tại https://plato.stanford.edu/entries/truth-values/
3
Lolita giống gì?

male
female
neutral
unknown.
Đáp án: B - Trong Lolita (Nabokov) thôi.
4
Tại sao Ngộ Không họ Tôn?

Lập dị
Họ khỉ
Do hôi.
Không biết.
Đáp án: D - Chả biết.

/10

Trang đầuTrang trước121314