Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 134 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Sắp xếp các sự kiện sau: 1) Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. 2) Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa Paris. 3) Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội quốc tế cộng sản lần V. 4) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản.

1-2-3-4
4-3-2-1
4-1-2-3
2-3-4-1
Đáp án: B - 4-3-2-1
2
Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế III?

Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.
Quốc tế này đề ra đường lối cách mạng cho Việt Nam.
Quốc tế này giúp nhân dân ta và nhân dân thuộc địa đấu tranh chống thực dân Pháp
Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam
Đáp án: A - Quốc tế này bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa.
3
Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là gì?

Vừa khai thác vừa chế biến.
Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
Đáp án: D - Tăng cường đầu tư thu lãi cao.
4
Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa nền công nghiệp Pháp sản xuất.
Biến Việt Nam thành căn cứ chính trị - quân sự của Pháp
b & c
Đáp án: D - Đáp án B và C
5
Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:

Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản.
Tước đoạt ruộng đất của nông dân
Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch.
Không cho nông dân tham gia sản xuất.
Đáp án: B - Tước đoạt ruộng đất của nông dân
6
Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

Bù đắp vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
Bù đắp vào những thiệt hại do cuộc chiến tranh lần thứ nhất gây ra.
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Để xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế hai nước Việt - Pháp
Đáp án: B - Bù đắp vào những thiệt hại do cuộc chiến tranh lần thứ nhất gây ra.
7
Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925

Người quê, Tiếng dân
Tin tức, Nhành lúa
Tiền Phong, Diễn đàn Đông Dương
Dân chúng, Tiếng dội An Nam
Đáp án: A - Người quê, Tiếng dân
8
Political correctness là gì?

Chánh trị phải đạo
Chánh trị tà đạo
Chánh trị giảo hoạt
Sửa lỗi chính tả liên quan tới chính trị
Đáp án: C - Có thể coi là đáp án c. Khái niệm này khá phức tạp, thường gắn với hành động hoặc ngôn ngữ ngọt mía lùi của các chánh trị gia. Xem thêm tại : https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness
9
Bố của Lục Vân Tiên là ai?

Lục Tốn
Lục Tiểu Phụng
Lục Tiểu Linh Đồng
Nguyễn Đình Chiểu
Đáp án: D - Bố này không phải là bố đẻ :-).
10
Kiều có mấy đời chồng?

Bó tay.
Hai đời chồng.
Ba đời chồng.
Bốn đời chồng.
Đáp án: C - Ba thôi: anh Thúc, anh Hải, anh Trọng. Nhưng mà đời nàng, tất nhiên là, lang bạt nhiều phen giang hồ. PS: Có người nói, nàng chỉ có 2 đời chồng là Thúc Sinh với Từ Hải.

/10

Trang đầuTrang trước11121314Trang kếTrang cuối