Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 134 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Đối tượng chủ yếu của cách mạng ở các nước Mỹ Latinh là?

Chế độ A-pác-thai.
Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
Giai cấp địa chủ phong kiến
Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
Đáp án: D - Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
2
Câu nào sai?

Ngày 18/3/1962 Pháp kí hiệp định công nhận độc lập của Angieri
Năm 1974, cách mạng Êtiopia thắng lợi.
Năm 1975, cách mạng giải phóng dân tộc ở Angola và Mô-dăm-bích thắng lợi.
Năm 1976, Nammibia tuyên bố độc lập.
Đáp án: D - Năm 1976, Nammibia tuyên bố độc lập.
3
Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi?

Ai Cập
Ma Rốc
Angieri
Angola
Đáp án: C - Angieri
4
Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào?

1976
1977
1986
1995
Đáp án: D - Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995
5
Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

Hợp tác trên lĩnh vực du lịch
Hợp tác trên lĩnh vực quân sự
Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục
Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
Đáp án: D - Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
6
5 nước sáng lập ASEAN gồm?

Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Việt Nam.
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Bruney
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Singapore
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Mianma
Đáp án: C - Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Singapore
7
Ấn Độ tuyên bố độc lập nước cộng hòa ngày?

26/11/1948
26/1/1949
26/1/1950
26/01/1951
Đáp án: C - 26/1/1950
8
Những nước Đông Nam Á chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào năm 1945 là?

Indonesia, Singapore, Malaysia
Indonesia, Việt Nam, Lào
Việt Nam, Philippine, Miến Điện
Việt Nam, Lào, Cambodia
Đáp án: B - Indonesia, Việt Nam, Lào
9
Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga từ năm 1991 - 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục phát triển ngoại giao với các nước ở ?

Châu Á
Châu Âu
Châu Phi
Châu Mĩ
Đáp án: A - Châu Á
10
Điều khác biệt giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945 - 1975?

Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạng phát triển công nghiệp
Đẩy mạng cách mạng khoa học kĩ thuật.
Sản xuất chế tạo nhiều vũ khí, trang bị kĩ thuật quân sự hiện đại.
Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới.
Đáp án: D - Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới.

/10

Trang đầuTrang trước910111213Trang kếTrang cuối